Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer
De dageraad schenkt parels diamant
Voor godeskinderen aan een hemelsstrand
Toe luister
Nee katrientje ween niet meer
Die mooie tijd keert nooit meer weer
Jij smaakt het geluk op ieder uur
Maar de grote mensen kennen rust noch duur

De grote mensen jagen ‘t geluk op aarde na
De lust op macht en rijkdom
Hebzucht tot weldra
De bange nacht ontwaakt
Ontnuchtert van verdriet
Maar jij m’n kind jij kent die zorgen niet

Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer
De dageraad schenkt parels diamant
Voor godeskinderen aan een hemelsstrand
Toe luister
Nee katrientje ween niet meer
Die mooie tijd keert nooit meer weer
Jij smaakt het geluk op ieder uur
Maar de grote mensen kennen rust noch duur

Een man vol eigen glorie
Ruimt ieder uit zijn baan
Hij wil op d’hoogste ladder
Doch voelt zich nooit voldaan
Er is immers steeds iemand die beter doet als hij
Doch jij blijft zo eenvoudig lief en vrij

Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer
De dageraad schenkt parels diamant
Voor godeskinderen aan een hemelsstrand
Toe luister
Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer
De dageraad schenkt parels diamant
Voor godeskinderen aan een hemelsstrand
Toe luister

Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer
Lalalalalala
Lalalalalalalalalalala
Nee katrientje ween niet meer
Dra keert de roze morgen weer