GDPR wetgeving

Beste,

 

Vanaf 25 mei ’18 is de GDPR-wetgeving een feit in België en dat brengt heel wat verandering met zich mee, ook voor onze vereniging.

We moeten u vragen, indien u de nieuwsbrieven en info welke vanuit onze fanclub naar u verstuurd wordt (via é-mail, sms of B-Post) niet meer wenst te ontvangen ons dit dan schriftelijk mede te delen via onderstaand adres.

Indien we geen bericht van u ontvangen gaan we ervan uit dat u geen bezwaar hebt om onze berichten verder te ontvangen en worden ze stilzwijgend verder naar u verstuurd.

 

Waarom vragen we uw persoonlijke gegevens zoals uw adres, geboortedatum, é-mailadres en telefoonnummer?

We hebben dit nodig voor:

-      Om je op de hoogte te houden van de activiteiten en evenementen georganiseerd door onze vereniging.

-      Onze leden een verjaardagskaart te sturen

-      Bij deelname aan onze activiteiten, uitstappen of reizen een factuur te kunnen sturen

Uw gegevens worden veilig bij ons bewaard en zullen door ons nooit aan derden doorgegeven worden.

 

Bij onze activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden door onze vereniging die zullen gebruikt worden in onze driemaandelijkse nieuwsbrief of om op sociale media te plaatsen, doch volgens de GDPR- wetgeving.

Derden die foto’s of filmopnames maken bij onze activiteiten en dit op social media of websites plaatst valt buiten de verantwoordelijkheid van de Freddy Davis Fanclub vzw.

Ik zou het bijzonder fijn vinden moest je mij de toestemming geven om u verder onze nieuwsbrief en/of info te mogen blijven sturen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Kristien Thoelen

Voorzitter Freddy Davis Fanclub vzw

Ledensecretariaat